Ny åpen dag i Kreativt Møtesenter

Har du lyst til å se Kreativt Møtesenter med Johan Benad Uglands unike bilsamling?

Her finner du også litt jordbruks- og teknologihistorie

i tillegg til noen flotte lokalproduserte båter.

Velkommen til Åpen dag den

20. oktober mellom kl. 17.00 og 20.00

i Terje Løvås vei 1!

Ta gjerne med familie og venner!