Resepsjon, garderobe og trimrom reåpnes i JLV 1

Etter litt ombygging og oppussing åpnes nå hovedinngangen og garderobene/trimrommet igjen i JLV 1

Trimrommet kan altså igjen brukes fra og med torsdag den 17. november. Resepsjonen har fått et løft, og garderobene i underetasjen har fått nye fliser. Nye dusjarmaturer kommer også på plass i løpet av et par uker. Ved siden av resepsjonen er det etablert et nytt, felles møterom med plass til hele 20 personer. Rommet er ikke helt ferdigstilt da vi må vente litt på teppeflisene som skal legges her. Vi sender ut melding så fort dette rommet er klart for booking. Vi har også litt leveringsproblemer knyttet til møbler i resepsjonsområdet, men disse kommer på plass før jul!