Endret parkeringsmønster

Campus p-hus stenges for byggearbeid

Vi utvider!

Etablering av nytt bygg for bl.a. Morrow mellom UiA og Jon Lilletuns vei 5 (J.B. Ugland) medfører dessverre at Campus p-hus stenges fra 1. nov. 2021 og ca. 8 mnd. frem. Gjester til området kan benytte 3 timers gjesteparkering utenfor Jon Lilletuns vei 1, eller gjesteparkering ved UiA (på høyre side av hovedinngangen).

Ved behov for parkering med henger, må man benytte midlertidig parkering til høyre for Circle K (sett mot byen). Denne plassen åpnes for parkering i byggeperioden, og kan benyttes av studenter og ansatte i Campus-området.