Innovasjonshuset

Sørlandets Teknologipark
Et kraftsentrum i Agder

Sørlandets Teknologipark Grimstad og Universitetet i Agder – Campus Grimstad, representerer en bygningsmasse på 73 000 kvadratmeter. Gjennom et tverrfaglig samarbeid med akademia, næring og offentlige etater bidrar vi til bærekraftig vekst og utvikling av området, som har et regulert utviklingspotensial på over 400 000 kvadratmeter.

Hvorfor Sørlandets Teknologipark?

  • Et spennende og aktivt miljø med stor variasjon blant leietakere,- både når det gjelder størrelse og virke.
  • Umiddelbar nærhet til Universitetet.
  • Nærhet til MIL og I4Helse.
  • Et område i utvikling,- Campus Grimstad har et potensiale for ytterligere 400 000 kvm eiendom – både bolig, handel, kontor og undervisning.
  • Sentral beliggenhet midt i Agder.
  • Nærhet til kollektivtransport med god dekning.
  • En veldrevet park med gode tjenestetilbud.
  • Tilgang til Det Kreative Møtesenteret, – en unik møteplass.
  • En solid eier som tenker langsiktig, og som er svært delaktig i videre utvikling av Campus Grimstad.

Forvaltet av J. B. Ugland Eiendom

J.B. Ugland Eiendom forvalter store næringseiendommer på Sørlandet. Selskapet er en del av Ugland-selskapene. Les mer på jbugland.no.