Personvernerklæring

Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://sorlandetsteknologipark.com, og siden driftes av J.B. Ugland Eiendomsforvaltning AS.

Personvernerklæring – J.B. Ugland konsernet

Introduksjon

Vi er opptatt av, og forplikter oss til å beskytte personvernet til våre kunder, leietakere, leverandører og samarbeidspartnere, samt besøkende på vår nettside. Under følger en forklaring på hvordan og hvorfor vi samler inn data om våre kunder, leietakere, leverandører og samarbeidspartner, samt brukerne av nettsiden vår, og til hvilket formål vi benytter denne informasjonen.

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på vår nettside. Forutsatt at disse ikke er strengt nødvendige for at nettsiden eller våre tjenester skal fungere vil vi alltid be deg om samtykke før vi legger cookies/informasjonskaplser i nettleseren din.

Vår nettside inneholder et personvernssenter som påvirker hvordan vi behandler dine personlige data og cookies/informasjonskapsler. Ved å bruke personvernssenteret, kan du selv styre hvordan du ønsker vi skal behandle dine personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig

J.B. Ugland Holding AS, ved konsernsjef, er ansvarlig for behandlingen av opplysninger som kan knyttes til deg som privatperson. Vår personvernansvarlige er Jill Akselsen, e-post jak@jbugland.no

Hva er formålet

Opplysningene som innhentes om deg benyttes til tekniske, analytiske, lovpålagte og markedsførings- og kunderelaterte formål.

For å oppfylle avtaler med kunder, leietakere, leverandører og samarbeidspartnere, herunder levere de tjenester som forespørres og administrere kunde-, leietaker-, leverandørforholdet eller annet avtalebasert forhold.

For å kunne forbedre nettsidens funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold, samler og analyserer vi data om din og andre brukeres atferd.

For å kunne gi deg relevante tilbud, tilpasset innhold i andre kanaler og annonsenettverk, som Facebook og Google, benytter vi informasjonskapsler utstedt av tredjepart.

Kunne komme i kontakt med deg i forbindelse med tilbud eller markedsføring av våre produkter eller tjenester.

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle et avtaleforhold, f.eks. utleieforhold med deg eller inngåelse av kjøpekontrakt. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre avtaleforpliktelser.

Vi besvarer også henvendelse som kommer inn til oss per e-post eller telefon. I denne forbindelse lagrer vi personopplysninger som følge av henvendelsen. Dette er normalt opplysninger om navn, telefonnummer, adresse og e-post. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av å oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining.

Hvor hentes opplysningene fra?

Når du er kunde, leietaker, leverandør eller samarbeidspartner hos oss vil vi innhente personopplysninger om deg i hovedsak fra deg selv, blant annet i den grad dette er nødvendig for å overholde vår avtale med deg og det regelverk som gjelder.

Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, leietaker, leverandør, samarbeidspartner og interessent på en best mulig måte.

Når du bruker nettsiden vår, herunder selv fyller inn informasjon på vår nettleser eller i våre applikasjoner, vil vi behandle personopplysninger om deg. Når du besøker nettsiden vår registrerer vi også informasjon om deg og din aktivitet i en såkalt cookie eller informasjonskapsel, og i noen tilfeller IP-adressen din. En cookie er en liten tekstfil som lagres i internminnet til nettleseren din. Videre innhenter og lagrer vi opplysninger fra eventuelle bestillings- og kontaktskjemaer du selv fyller ut.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Første gang du besøker vår nettside vil du få muligheten til å godkjenne eller avvise bruken av ikke-nødvendige cookies/informasjonskapsler.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Vi selger ikke personopplysninger til andre foretak.

Vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører innenfor programvare. Disse tjenesteleverandørene er databehandlere, som vil kunne samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne og etter våre instrukser. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta kravene etter personvernlovgivningen og informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Dersom du ønsker informasjon om våre databehandlere kan du ta kontakt med oss.

Hvordan lagres og sikres opplysningene?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes først når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

I enkelte tilfeller har vi vurdert det som nødvendig å beholde personopplysninger lengre enn avtaleforholdets varighet, for oppfyllelse av regnskapslovgivningen.

Vi har i vår behandling av dine personopplysninger stort fokus på sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av opplysningene.

Vi arbeider systematisk med å ivareta tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk, samt fra å bli ødelagt eller slettet. Vi vurderer fortløpende risikoen for svikt og avvik i våre sikkerhetssystemer og rutiner.

Data lagres på sikre servere som tilfredsstiller standardkrav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til våre medarbeidere og samarbeidspartnere som har behov.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte vår personvernansvarlig Jill Akselsen, jak@jbugland.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med vår personvernansvarlig per epost.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.