Kan vi redusere strømforbruket?

Vi har inngått et samarbeid med Green Norway med en intensjon om ytterligere redusering av dagens forbruk på strøm.

De siste årene har vi jobbet svært aktivt med strømreduserende tiltak på alle våre bygg. Dette er noe som gjøres kontinuerlig gjennom hele året, og nå har vi også gjort en avtale med Green Norway for å få til ytterligere besparelser. Green Norway er lokalisert i Grimstad og bistår byggeiere for å få til en optimal drift med tanke på lavest mulig strømforbruk uten at det går på bekostning av komfort.

I første omgang prøver vi ut dette samarbeidet på Jon Lilletuns vei 3, men med intensjon om å utvide til flere bygg dersom dette gir gode resultater.