Kildesortering

Er dere flinke til å sortere avfall på arbeidsplassen?

De fleste er godt kjent med kildesortering hjemme, men har dere et godt system for å sortere avfall på arbeidsplassen?

I Teknologiparken har vi felles avfallssortering for alle tre bygg i JonLilletuns vei 1. I tillegg står det dunker for oppsamling av papiravfall i varelageret / garasjen på Jon Lilletuns vei 3.

Det er normalt ISS som bringer rest-, mat- og papiravfall fra kontorlokalene og ned til Jon Lilletuns vei 1, se for øvrig avtale som tegnes direkte med ISS.

Spesialavfall som batterier og el-avfall må leveres direkte nede på varelageret i Jon Lilletuns vei 1. Vi har også egne dunker for makuleringspapir på lageret i JLV 1.

Det finnes en miljøoppfølgingsplan for hvert bygg hvor kildesorteringsgrad osv. fremgår. Planen finnes under byggoversikten på vår hjemmeside.

Vi oppfordrer alle våre leietakere til å tilrettelegge for størst mulig sortering på det enkelte kontor. Under finnes en oversikt over våre sorteringskategorier.

Ekstraordinært avfall som møbler, emballasje ved større leveranser osv. må leveres direkte til gjenvinning av leietaker eller av leietakers leverandør, eventuelt må det leies inn egne kontainere for dette.

Det er ønskelig å stimulere til mest mulig ombruk, og vi oppfordrer våre leietakere til å prøve å selge brukte møbler o.l. Vi kan også videreformidle kontakt med foreninger og institusjoner som tidligere har mottatt brukt utstyr.

Ved bygningsmessige endringer tilstreber vi å ta vare på materialer som lar seg gjenbruke, og bruker det vi har på lager før vi anskaffer nytt.