Miljøoppfølgingsplan

Som et ledd i vår sertifisering som Miljøfyrtårn, har vi utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) for byggene i Teknologiparken.

I miljøoppfølgingsplanen finner dere informasjon om dagens situasjon når det gjelder energi og avfallsmengder, samt litt om vannforbruk og innkjøp. Den sier også noe om våre planer og mål fremover innenfor de enkelte feltene.

Planene finner dere under fanen Våre bygg - der ligger en plan pr. bygg.

For å oppnå våre fremtidige mål, er vi avhengige av et tett samarbeid med våre leietakere. I løpet av året vil vi derfor ta initiativ til tiltak som vil understøtte dette samarbeidet. Vi ser frem til å jobbe videre med dette!