Nytt bygg på parkeringsplassen mellom JBUgland og UiA

Som mange allerede kjenner til, er vi i gang med et nytt kontorbygg mellom vårt bygg og I4Helse (UiA)

Dette bygget får adressen Jon Lilletuns vei 7, og skal bl.a. huse Morrow og deres battery innovation lab. Frem til nå har arbeidene foregått mest under bakken inne i parkeringshuset. Etter nyttår vil det imidlertid også bli full aktivitet på bakkeplan, og hele parkeringsplassen blir dermed utilgjengelig. Disse plassene forsvinner permanent da bygget får et fotavtrykk som beslaglegger heleparkeringsarealet.

 

De som vanligvis benytter denne p-plassen (stort sett dem som jobber i JLV 3) har også tilgang til øvrig parkeringsareal knyttet til Teknologiparken, se vedlagte skisse. For å kompensere for de plassene som nå forsvinner, har vi etablert en gruset parkeringsplass på Tønnevolljordet(merket med rød ring på kartet). Plassen får adkomst via parkeringsplassen foran idrettshallen.

 

Vi gleder oss til nytt bygg står ferdig våren 2023!