Store endringer på gang i Jon Lilletuns vei 1!

Det skal nå gjøres større arbeider i bl.a. resepsjon og kantine. Dette får naturlig nok noen praktiske konsekvenser for brukere av bygget i gjennomføringsperioden.

Hva som skal gjøres:

FASADE: Grønne felt males og folieres. Persienner byttes ut med screens. Arbeidet sluttføres i november.

RESEPSJON: Her skal det legges nye fliser, det kommer ny passeringskontroll og resepsjonen bygges om slik at vi også får plass til et større, felles møterom. Det vil bli
satt opp en midlertidig inngang i ombyggingsperioden okt.-nov. Treningsrommet blir utilgjengelig under deler av gjennomføringen.

GARDEROBE: Garderobene i underetasjen(v/treningsrommet) skal oppgraderes med nye fliser og toaletter. Gjøres samtidig som oppussing av resepsjon.

HEISER: Det skal etableres nytt heisløp i A-fløy fra 1. til 3. etg. ved etablering av et tilbygg. Adkomst fra gangbro (fra JLV 3) skal endres slik at man kommer direkte inn i
trappeløp, og det skal etableres løfteplattform samme sted. Arbeidet gjøres i løpet av vinteren, og gangbroa vil derfor være stengt i perioder.

KANTINE: Kantinekjøkken, serveringsareal og bespisningsareal skal pusses opp. Kantinen vil derfor bli stengt i januar og februar mnd., men det vil være et forenklet
tilbud tilgjengelig i resepsjonsområdet.

Det er omfattende arbeider som skal utføres, og det er umulig å gjennomføre alt dette uten at det får noen konsekvenser for brukerne av bygget.

Det er viktig å merke seg følgende:

Helgen i uke 39 og 40 blir bygget stengt (fra fred. ettermiddag til mand. morgen). Da skal fliser ved heisen og trappeløpene i 1.etg. fjernes, og det skal legges nye flis.

•F.o.m. fredag 14. oktober blir hovedinngangen stengt frem til midten av november (uke 46). Det vil bli skiltet til alternativ inngang for gjester og brukere, se også
tegning under. Kantinen vil være tilgjengelig via dør på utsiden.

Garderober / treningsrom blir heller ikke tilgjengelig så lenge hovedinngangen er stengt. Om det er mulig å åpne igjen her før midten av november, gjør vi selvsagt det.

Kantinen stenges i januar og februar. Det vil bli et enkelt tilbud med ferdigsmurt e.l. i resepsjonsområdet.

Midlertidig adkomst i okt/nov.