Vi gjør forbedringer!

I august skiftes taktekke på A-fløyen på Jon Lilletuns vei 3

I fjor var det C-fløyen som fikk nytt tak, i år er det tid for å gjøre det samme på A-fløyen. Stillas er allerede montert opp og arbeidet starter i uke 33. Samtidig med at det legges nytt tak, vil det også bli gjort noen mindre vedlikeholdsarbeider på fasade/vinduer.